fbpx
Det Danske Spejderkorps / , ,

Superforældre - Rekrutteringskampagne for Det Danske Spejderkorps

OTW har hjulpet Det Danske Spejderkorps med at udarbejde kampagnen 'Giv En Hånd'. Kampagnen har til formål at gøre det lettere at engagere spejdernes forældre i dagligdagen og fællesskabet i spejdergruppen - både for gruppen og for forældrene - så de i højere grad kan bruges som en stærk og vigtig ressource.

Udfordringen

Rigtig mange børn vil rigtig gerne gå til spejder, og Det Danske Spejderkorps har derfor på landsplan oplevet en stadig stigende vækst af nye medlemmer i spejdergrupperne over de seneste år.

Interessen har været så stor, at mange lokale grupper oplevede, at der opstod mangel på både spejderledere og frivillige. Mange steder er der ventelister, så noget måtte gøres for at imødekomme interessen.

Erfaringer og undersøgelser viste, at der eksisterer forskellige barrierer for at melde sig som frivillig til grupperne, f.eks. at man enten tror, det kræver meget tid at være frivillig, eller at man selv skal være spejder for rigtig at kunne hjælpe til.

Det primære formål med kampagnen var derfor at tiltrække flere ressourcer til grupperne via en målrettet indsats blandt forældre til nye unge spejdere, hvor vi vurderede motivationen var størst.

Kampagnen skulle nedbryde disse barrierer, og afmystificere hvad frivillighed i en DDS-gruppe egentlig er og på den måde forhåbentlig skabe engagement omkring det frivillige arbejde, samt understrege værdien af at kunne hjælpe til uden at være decideret spejderleder.

Vi ønskede at skabe nysgerrighed i målgruppen og påvirke dem til at deltage i børnenes liv som spejder, og samtidig understrege at selv om man ikke kunne hjælpe til med specifikke spejder-færdigheder, som binde knob og tænde bål, var der mange andre opgaver, hvor lidt ekstra hjælp ville være værdsat.

 

Løsning

OTW udviklede derfor et kampagneoplæg, hvor den kreative idé hyldede alle de opgaver, der ligger uden om de specielle spejder-kerne-kompetencer, men som er med til at få spejderlivet til at fungere, samt giver plads, tid og overskud til, at spejderlederne har større mulighed for at fokusere på det, de er bedst til. Samtidig ville vi gerne give de engagerede forældre anerkendelse for, at dét, de bidrog med, skabte stor værdi i de lokale spejdergrupper.

Er du nysgerrig på, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed?

Så tag endelig fat i

Tina Holdgård Hansen

COO

26 17 49 31

tina.hansen@otw.dk