fbpx

Marketing- og kommunikationsstrategi samt udvikling af medlemsmagasinet LINK

OTW har hjulpet GS1 Denmark med at udarbejde deres marketing- og kommunikationsstrategi, og udviklet samt produceret medlemsmagasinet LINK.

Baggrund

GS1 Denmark er en not for profit medlemsorganisation, der laver stregkoder, standarder og services, som støtter alle typer virksomheder i at skabe en mere effektiv, sikker og bæredygtig forsyningskæde. Deres ydelser er blandt andet med til at sikre sporing af produkter, nemmere adgang til verdensmarkedet og bæredygtig innovation gennem systematisering og deling af den data, som stregkoden kan rumme. Alle virksomheder, der køber en stregkode, er automatisk medlem af GS1, og i Danmark har GS1 12.500 medlemmer.

 

Udfordring og fokusområde

GS1 Denmark kom til OTW, fordi de ønskede at foretage et skifte i måden, de kommunikerede med deres medlemmer og omverden på. De ønskede hjælp til at udvikle en ny MarKom-strategi, som sidenhen blandt andet skulle føre til en udvikling af deres eksisterende medlemsmagasin ”På Stregen”.

Sammen med GS1 Denmark gennemførte OTW en medlemsundersøgelse, som viste, at medlemmerne ikke i tilstrækkelig grad forstod GS1’s services, og den værdi som stregkoden skaber for dem. For medlemmerne var GS1 Denmark blot ”dem med stregkoderne”, og de forstod ikke, hvordan den teknologi stregkoden rummer skaber sikkerhed, systematik, vækst og udvikling. De anså GS1 Denmark som et praktisk værktøj, fremfor en vigtig strategisk samarbejdspartner.

På den baggrund var målet at øge synligheden og forståelse for den værdi, GS1 Denmark skaber – både over for eksisterende og potentielle medlemmer, men også over for andre stakeholders, herunder meningsdannere, og politikere.

Løsning

Medlemsundersøgelsen bidrog til værdifuld indsigt i medlemmerne, og på baggrund af denne identificerede OTW og GS1 Denmark sammen fem konkrete værdifællesskaber, som erstattede GS1 Denmarks mange personaer. Værdifællesskaberne blev en central den af MarKom-strategien og gjorde det muligt at strukturere og målrette budskaber, så GS1 Denmark kunne udkomme effektivt med en strømlinet, værdibaseret fortælling på tværs af kanaler.

Med afsæt i MarKom-strategien og indsigter fra medlemsundersøgelsen foretog OTW en omfattende udvikling af GS1 Denmarks medlemsmagasin, som fik nyt koncept, nyt stærkt formateret indhold og en helt ny visuel identitet.

 

Magasinet fik navnet LINK for at understrege, hvordan GS1 Denmark er bindeleddet i en digital verden. Navnet taler ind i den større fortælling om stregkodens vigtighed. Artiklerne i LINK kommer både tæt på GS1 Denmarks forretning, men tør også brede perspektiver ud gennem interviews med stakeholders, meningsdannere og medlemmer med fokus på inspiration og identifikation. Det nye magasin udkommer en gang om året, og det nye koncept ligger i forlængelse af strategiprocessen, så vi sikrer, at vi rammer den nye målgruppe, som i langt højere grad end tidligere er beslutningstagere og meningsdannere. Designet har fået et tidssvarende og innovativt løft, der giver den visuelle historiefortælling en central plads i magasinet gennem blandt andet illustrationer og grafikker, der gør kompleks information let afkodelig.

Den Markom-strategi vi lavede sammen med OTW har givet strategiske overvejelser håndgribelige ben at gå på. Værdifællesskaberne er en rettesnor i vores daglige arbejde og det har optimeret vores marketing- og kommunikationsindsats, samtidig med at det er blevet nemmere for hele organisationen at fortælle historien om GS1 Denmark. Når det føles lettere for os at kommunikere, tror jeg også på at det rammer modtagerne mere effektivt

 

Toke Mølgaard CCO, Corporate Communications, Marketing & public Affairs

Resultater

  • GS1 Denmark har fået en MarKom-strategi som både er strategisk, operationel og taktisk og som aktivt bruges i hverdagen.
  • MarKom-strategien har sikret en strømlinet værdibaseret historiefortælling, som er implementeret på tværs af kanaler og internt i hele organisationen – ikke kun i kommunikationsafdelingen.
  • Med LINK har GS1 Denmark fået en kommunikationsplatform, hvor de kan fortælle både nære og perspektiverende historier til flere forskellige målgrupper på én gang.
  • LINK fungerer som et udvidet visitkort, der med succes deles ud på møder og til messer.
  • Første nummer af LINK udkom i marts 2022 med et trykoplag på 3010 magasiner.
  • Indholdet fra LINK aktiveres på GS1 Denmarks contenthub og distribueres på sociale medier.
  • Andet nummer af LINK udkom den 24. februar 2023.
”Vi har sammen med OTW udviklet et årsmagasin, vi bruger som visitkort over for nye medlemmer, samarbejdspartnere og politikere. Det har givet os en ny måde at historiefortælle på med udgangspunkt i værdifællesskaberne. Historierne bliver brugt på tværs af magasinet, sociale medier og vores digitale univers – og de viser nye sider af GS1 Denmark.”

Toke Mølgaard

CCO, Corporate Communications, Marketing & public Affairs

Skal vi hjælpe dig med en stærkere strategi eller et magasin, der rammer jeres målgruppe

Så tag en uforpligtende snak med:

Tina Holdgård Hansen

COO

26 17 49 31

tina.hansen@otw.dk