Hvis du arbejder i en medlemsorganisation og endnu ikke har set ”Balladen om kolonihaven” på TV2, så skal du gøre det nu. Ja, faktisk vil jeg argumentere for, at du med god samvittighed kan se den i arbejdstiden. Doku-serien er nemlig bygget op omkring en helt central udfordring, som samfundet – og i høj grad medlemsorganisationerne – oplever. Nemlig hvordan forskellige generationer definerer fællesskab, og hvordan det har betydning for, hvordan vi sameksisterer og organiserer os. ⁣


Medlemsorganisationer har traditionelt bygget sin identitet omkring fællesskabet. En fælles front eller en fælles sag. Og det fungerede godt i mange år. Men i dag kæmper de fleste medlemsorganisationer med at rekruttere og fastholde medlemmer. Samtidig med at vi oplever nye generationer, der er mere fællesskabsorienterede end nogensinde. Og det er lige præcis dette dilemma, som TV2 kaster lys over med deres serie.⁣

Her ser vi nemlig på nærmeste hold, hvordan der opstår store konflikter i kolonihaveforeningen Jørgen Berthelsens Minde, når forestillingen om fællesskab ikke kan finde fælles fodslag. ⁣

For mens dem, der har boet i kolonihaveforeningen længe, synes, at livet i kolonihaveforeningen skal fortsætte efter faste traditioner og regler, er de yngre nytilflyttere af en anden holdning. De kunne godt tænke sig at gøre tingene på en ny måde, og accepterer ikke svaret: ”sådan plejer vi at gøre”. Det har den gamle skare noget svært ved at skylle ned, så at sige.⁣

I den lille geni-streg af et etnografisk studie flyver anklagerne, og spændingsniveauet mellem de to grupper når højder, man ikke troede var mulige. Men bag mudderkastningen ligger et sårbart emne – nemlig hvordan man skal bedrive fællesskab. Det bliver lysende klart, at det er definitionen af lige præcis dette, der skiller kolonihaveejerne. Med højden på hækken som symbol.⁣

Fællesskabets fortræffelighed og faldgrube⁣
Mens de gamle kolonihaveejere, let karikeret, mener at fællesskabet i foreningen skal bestå af hyppig snak over hækken og (billige) øl i massevis, så vil nytilflytterne have mere privatliv, børnevenlige fællesaktiviteter og yoga. Begge dele lyder jo i og for sig dejligt, men kolonihavehyggen bliver spoleret af begge parter, fordi ingen vil give køb på tanken om deres version af fællesskabet. At sameksistere med hver sin fællesskabsforståelse synes stort set umuligt. Og dette er essensen, ikke bare af en generationskløft, men af et længerevarende eksistentielt, demografisk og værdimæssigt opbrud, der kræver en re-definition af måden vi er i verden på – også for medlemsorganisationer. ⁣

Forskellige forståelser af begrebet fællesskab er den største faldgrube, der findes, men det er også i forståelsen af dette, I som medlemsorganisation kan finde nøglen til fremtidig succes. Ved i højere grad at forstå og dyrke flere forskellige fællesskaber, i stedet for at holde fast i en version af fællesskabsfølelsen defineret for år tilbage, vil I kunne løse op for den gordiske knude, rekruttering og fastholdelse af nye generationer, er. ⁣
Læn dig tilbage og bliv chokeret, inspireret – og kureret for trangen til at købe en kolonihave. ⁣

Vil du vide mere, så kontakt COO, Tina Holdgård Hansen på tina.hansen@otw.dk.

 

Er du interesseret i at få mere information om medlemskommunikation, så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.